description

Prisidėk!!!

Pavojingos buitinės atliekos:

 

 • galvaniniai elementai, turintys sunkiųjų metalų (Pb, Ni-Cd, Hg)
 • akumuliatoriai
 • elektronikos dalys ir jų komponnetai
 • kitos pavojingos buitinės atliekos kaip lakai, dažai, naudoti tepalai ir pan.
 • Šios „šiukšlės" yra ypač pavojingos: baterijose yra mažiausiai 22 toksiški (nuodingi aplinkai ir sveikatai ) elementai. Kai baterijos naudojamos ar tiesiog laikomos namuose, žalos jos nedaro. Tačiau ir automobilio ar apsaugos sistemos rezervinis maitinimo akumuliatorius, ir  net maža baterija turi vienokių ar kitokių metalų.  Ypatingą grėsmę aplinkai kelia baterijose esantys sunkieji metalai - švinas, gyvsidabris ir kadmis. Kiti baterijose esantys sunkieji metalai - cinkas, varis, manganas, litis ir nikelis - taip pat kaupiasi aplinkoje ir todėl neturėtų būti šalinami kartu su komunalinėmis atliekomis. Todėl UAB "KOTESA" pataria tokias atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto ir grąžinti jas pardavėjui.


  Elektros ir elektroninė įranga

   

   Elektroninių atliekų daugėja 3 kartus greičiau nei kitos rūšies atliekų. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima šalinti buitinėms atliekoms skirtuose konteineriuose, nes jai patekus į buitinių atliekų sąvartyną, į aplinką, tai yra į vandenį, gruntą, atmosferą, patenka pavojingos medžiagos. Be to, tokioms atliekoms patekus į sąvartynus, netenkama vertingų antrinių žaliavų ir energijos. ES teisės aktai reikalauja, kad elektronikos ir elektrotechnikos prietaisų atliekos būtų surenkamos atskirai arba produktai būtų pakartotinai panaudoti ar perdirbti specialiomis sąlygomis. Tokia įranga yra paženklinta specialiu ženklu :

   

   

  Nemeskite elektros ar elektroninės įrangos kartu su buitinėmis ar pramoninėmis šiukšlėmis - patekusios su kitomis atliekomis jos išskiria kenksmingas chemines medžiagas. Grąžinkite jas pardavėjui.

   

   

  UAB "KOTESA" - SAUGOKIME GAMTĄ KARTU...

  description